Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse.

Vanaf 2022 zullen alle woningen en gebouwen die gebouwd zijn voor 2001 verplicht over een asbestinventaris moeten beschikken bij verkoop. 
Voor gebouwen waar mensen tewerkgesteld worden, is dit reeds verplicht sinds 1995. 
Op die manier weet de koper waar er in het gebouw asbest aanwezig is en hoe hij hier mee kan omgaan.

Onze ervaren expert, die in de toekomst gecertifieerd zal zijn (De OVAM is in 2019 gestart om samen met de sector de invoering van de certificering voor te bereiden), komt ter plaatse langs om een niet-destructief onderzoek uit te voeren. 
Van asbestverdachte materialen wordt er een staal genomen en deze worden opgestuurd ter analyse naar een erkend labo. Het uiteindelijke resultaat is een gedetailleerde asbestinventaris en een stappenplan om het asbest veilig te verwijderen.

We creëren meerwaarde door u een totaaloplossing te bieden:

  • Gedetailleerde asbestinventaris
  • Stappenplan voor de verwijdering van asbesthoudende materialen
  • Aangepaste offerte voor het verwijderen van het geïdentificeerde asbest
  • Opvolging en coördinatie van de uitgevoerde werken